Kun for medlemmer


For at få adgang til de sider, som kun er for medlemmerne af Hyltekoret, skal du angive en gyldig adgangskode, som kan oplyses af Gordon.
Hvis du ikke er medlem (eller har glemt adgangskoden), må du nøjes med de øvrige menu punkter.


Disse sider vil med tiden indeholde materiale om vores interne arrangementer - med billeder og andet materiale, som korets medlemmer har sendt til gordonr@privat.dk.

P.t. er det vigtigste på siden materiale små portrætfotos af korets aktuelle medlemmer.

Indtast adgangskode:
Opdateret d. 15.01.2023